Hotline: 097 197 59 85

Trồng cây với Miele #savethebees

Ong tạo ra nguồn mật thơm ngon và bổ dưỡng, thụ phấn cho cây trồng và duy trì sự đa dạng sinh học cho hệ sinh thái trên Trái Đất. Tuy nhiên, quần thể ong đang phải đối mặt với sự suy giảm khá nghiêm trọng, mà nguyên nhân chính đến từ biến đổi khí hậu, mất môi trường sống và việc lạm dụng thuốc trừ sâu lên cây trồng. 

Chính vì vậy, loài ong đang cần được bảo vệ thông qua các hành động:

 • Không sử dụng hoá chất trên cây trồng và tiêu thụ các loại rau củ sử dụng hoá chất.
 • Trồng các loài cây thân thiện với ong như: hoa cúc, hoa oải hương, hoa hướng dương, húng tây, cỏ xạ hương..
 • Quảng bá về tầm quan trọng của loài ong và sự suy giảm dân số của chúng.
 • Ủng hộ sản phẩm Mật ong của Việt Nam, chung tay bảo vệ người nuôi ong để bảo tồn được điều kiện sống cho loài ong.

Bộ kit trồng cây tại nhà gồm có:

 • 1 túi hạt giống hoa thảo mộc
 • 5 viên đất nén
 • 1 chậu xơ dừa có thể phân huỷ
 • 1 bảng tên bằng gỗ
 • 1 thiệp thể hiện thông điệp của Miele

5 thoughts on “Trồng cây với Miele #savethebees”

 1. эвакуатор москва
  [url=http://Evakuator-Vyzvat.ru]https://evakuator-vyzvat.ru[/url]
  [url=https://ssylki.info/links.php?link=evakuator-vyzvat.ru]http://openroadbicycles.com/?URL=evakuator-vyzvat.ru[/url]

 2. ventilyatsiyacek

  монтаж промышленного вентиляционного оборудования
  [url=https://gdn-gyhp.ru/]http://gdn-gyhp.ru[/url]

 3. I am really happy having stumbled across your web site, it is really the thing my friends from work and I are looking in search of. The detailed information here on the web page is always needed and is going to help my wife and kids quite a lot great help. It seems like website acquired incredible amounts of detailed knowledge concerning subjects on the site and the other hyper links and info also are shown. I am not searching the web most of the time but when we have some time Im all the way into looking archives of factual information and things likewise exactly like it. I’ll tell others about this site. If you wanted a bit of helpful services like: [url=https://keenerlegal.com/category/trademarks/]law firms trademark[/url] also [url=https://www.gotwebsite1.com/sedona-seo/index.html]Scottsdale Phoenix Arizona SEO Business [/url] I can also make you number one on Google.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.